Acaris 100 Mg 60 Tablet

Alfa - glukozidaz inhibitörü antidiabetik.

Dozaj:
Yetişkinde günde 3 defa 50-100mg.

Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi B. Anne sütü

Kontraendikasyon:
Aşırı duyarlılık. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Kronik barsak bozukluklarında, barsakta gaz oluşumunun arttığı durumlarda (örn. Roemhelds sendromu, büyük herniler, barsak tıkanıkları ve barsak ülserleri) kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerens < 25 ml / dak.) kullanılmamalıdır.

İlaç Etkileşimi:
Sukroz ve sukroz içeren yiyecekler, sülfonilüre, metformin, digoksin, antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatları.

Yan etkiler:
Gaz, barsak seslerinde artış, diyare, kusma, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, kızarıklık, eritem, ekzantem, ürtiker, ödem, sarılık ve/veya hepatit.